Category Archives: Africa
จัดกระเป๋าตะลุยแอฟริกา

จัดกระเป๋าตะลุยแอฟริกา

 

เสื้อผ้าและรองเท้า

 

  • เสื้อผ้าบางๆ ใส่ๆถอดๆได้เป็นชั้นๆเหมือนหอมใหญ่ อาจจะเป็นเสื้อกล้าม เสื้อยืด เสื้อคลุม เสื้อกันฝน กางเกงสบายๆทั้งขาสั้นขายาว
  • สำหรับผู้หญิง ควรมีกระโปรงยาว 1 ตัว เสื้อมีแขน 1 ตัว เผื่อว่าต้องเข้าชมสถานที่ทางศาสนา
  • ร้องเท้าบูท 1 คู่
  • รองเท้าเดินในเมือง 1 คู่
  • ร้องเท้าคีบ 1 คู่ สำหรับใช้เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ ใส่เดินในที่พัก
  • ชุดนอนที่เรียบร้อยเดินไปไหนมาไหนได้
  • ผ้าอเนกประสงค์ ใหญ่พอเป็นผ้าห่ม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม

Continue reading

Related Posts:

  • No Related Posts
แผนการเดินทางในประเทศนามิเบียและแอฟริกาใต้

แผนการเดินทางในประเทศนามิเบียและแอฟริกาใต้

NA&SA

Day 1: จากกรุงเทพไปโจฮันเนสเบิร์ก

นอนที่โจฮันเนสเบิร์ก 1 คืนเพื่อรอต่อเครื่อง

 Day 2: จากโจฮันเนสเบิร์กไปวินด์ฮุก

เข้าพัก 1 คืนเพื่อรอออกเดินทางไปกับทัวร์ในวันรุ่งขึ้น

Continue reading

Related Posts:

วีซ่าเข้าประเทศนามิเบีย

วีซ่าเข้าประเทศนามิเบีย

การขอวีซ่าเข้าประเทศนามิเบียจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปขอที่มาเลเซียนะคะ เพราะตอนนี้ที่ประเทศไทยยังไม่มีสถานทูตนามิเบียค่ะ

เอกสารที่ต้องส่งไป

1. พาสปอร์ตที่มีหน้าเหลืออยู่ และมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาดเท่ารูปทำพาสปอร์ต
3. สำเนาหน้าพาสปอร์ต
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือวิธีการกลับออกนอกประเทศ
5. ใบจองที่พัก
6. สำเนาหน้าบัตรเครดิต แนะนำว่าให้ปิดเลขท้าย 3 ตัวหลัง
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า: ตามหน้าเวบไซต์ของสถานทูตระบุไว้ว่า วีซ่าท่องเที่ยว 60 USD, วีซ่าธุรกิจ 106 USD แต่ตอนโทรไปถามที่มาเลเซีย เจ้าหน้าที่บอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวเปลี่ยนเป็น 75 USD เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพราะฉะนั้นทางที่ดีก่อนส่งเอกสารให้โทรไปถามก่อนอีกครั้ง
8. แบบฟอร์มการของวีซ่า http://www.namibiahighcommission.com.my/visaApp.pdf

Continue reading

Related Posts:

  • No Related Posts