Everest Base Camp 2 days After The Earthquake

Related Posts:

2 comments on “Everest Base Camp 2 days After The Earthquake

  1. การเดินทางไปสถานที่บางแห่ง เราแทบหลับตาไม่ลง เพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหลับไป แต่ก็เป็นการฝึกและเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด ว่าระหว่างหาเพื่อนที่ดี เพื่อสลับกันนอน หรือจะนอนแบบหลับตา แต่ไม่ได้หลับจริง เปิดประสาทสัมผัสไว้ตลอดคืน .. เอิ่ม พรุ่งนี้ไม่มีแรงปีนเขาแน่เบย

Leave a Comment

*